pl | en
aktualnosci


forum


Kontakt

Kierownik ProjektuMapa dojazdu
Prof. dr hab. Piotr Popik
tel.: 012-6623-375
e-mail: nfpopik@cyf-kr.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu
doc. dr hab. Andrzej J. Bojarski
tel.: 012-6623-365
e-mail: bojarski@if-pan.krakow.pl

Biuro Projektu
Asystent Kierownika Projektu
mgr Agnieszka Miler
tel.: 012-6623-349
fax: 012-637-45-00
e-mail: prokog.office@gmail.com


Instytut Farmakologii PAN
ul. Smętna 12
31-343 Kraków
tel.: 012-6623-220
fax: 012-637-45-00
www.if-pan.krakow.pl