pl | en
aktualnosci


forum


Antagoniści receptora 5-HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym (ProKog)

ProKog jest projektem badawczo-rozwojowym, realizowanym od stycznia 2010 do grudnia 2013 roku, przez Instytut Farmakologii PAN (IF PAN) w Krakowie.

Celem głównym projektu jest otrzymanie i scharakteryzowanie nowych związków, które w zamierzeniu mają stanowić nowe leki w terapii psychoz (zwłaszcza schizofrenii). Mają one cechować się większą skutecznością, mniejszymi działaniami niepożądanymi oraz własnościami pro-kognitywnymi.

Schizofrenia jest chorobą o skomplikowanej, wieloczynnikowej etiologii, która stanowi duży problem leczniczy. Objawy choroby można podzielić na dwie główne grupy - pozytywne i negatywne. Pozytywne to objawy dla psychiki nowe jak np. urojenia i omamy; negatywne - mają charakter deficytowy i do nich należy m.in. zobojętnienie, wycofanie z życia, ubóstwo mowy. Ponadto pacjenci cierpiący na schizofrenię wykazują także szereg deficytów poznawczych (kognitywnych), zaburzenia funkcji wykonawczych (rozwiązywania problemów), pamięci epizodycznej, pamięci krótkotrwałej i uwagi.

Współczesne leki przeciw-psychotyczne (tzw. neuroleptyki) są dość skuteczne w leczeniu objawów pozytywnych schizofrenii a nieco mniej negatywnych. Dodatkowo deficyty kognitywne stanowią istotny i nierozwiązany problem terapeutyczny - uniemożliwiają osobom chorym powrót do czynności zawodowych i rehabilitację społeczną.

Poszukiwanie skutecznego leku przeciw-psychotycznego o silnym działaniu pro-kognitywnym, jest wiec odpowiedzią na potrzeby pacjentów i terapeutów, stwarza ponadto szansę otrzymania substancji, którymi zainteresowane mogą być firmy farmaceutyczne.

Poszczególne prace projektowe pogrupowane zostały w 9 zadań badawczych, które są realizowane przez pracowników czterech Zakładów Instytutu Farmakologii PAN tj.: Zakład Badań Nowych Leków, Zakład Chemii Leków, Zakład Biochemii Mózgu oraz Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków.