pl | en
aktualnosci


forum


Aktualności

Pierwszy przetarg w ramach realizacji Projektu

Dnia 14 stycznia został ogłoszony pierwszy przetarg w ramach Projektu ProKog współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie publiczne o numerze: IF/ZP-1/2010 w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy dostawy sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Dnia 4 listopada 2009 została podpisana umowa (Nr UDA-POIG.01.03.01-12-063/09-00) pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (Instytucja Wdrażająca), reprezentowaną przez Dyrektora OPI dr Olafa Gajla, a Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk reprezentowanym przez Dyrektora IF-PAN prof. dr hab. Krzysztofa Wędzonego, o dofinansowanie projektu ProKog: Antagoniści receptora 5-HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym.


Strona:  1